Systemy GPS we współczesnej logistyce

Logistyka jest bardzo specyficzną dziedziną biznesu. Tym, co jest w niej najważniejsze, są cechy takie jak punktualność i dokładność. Nasi kontrahenci będą patrzyć na naszą firmę przychylniejszym okiem, gdy wykażemy się prawdziwym profesjonalizmem i bezbłędnością, które będą oznaczać, że kompletnie panujemy nad tym, co się w niej dzieje. Jednym z takich narzędzi do kontroli tego, jakie procesy przebiegają w naszym przedsiębiorstwie, są rozwinięte systemy monitoringu pojazdów GPS. W jaki sposób pomagają one w codziennej pracy?

Komunikacja

Przede wszystkim, usprawniają komunikację na linii kierowca – biuro. Oczywiście, jeżeli chodzi o sposoby przekazywania informacji, bezkonkurencyjny pozostaje telefon komórkowy. Korzystanie z niego w zachodniej części Starego Kontynentu jest stosunkowo tanie, jednakże sytuacja zmienia się diametralnie we wschodniej Europie. Tam ceny wzrastają i znacznie lepszym pomysłem będzie korzystanie z modułu GPS, aby monitorować co dzieje się na trasie.

Koszty

Praktycznie każda firma logistyczna, aby koszty, jakie ponosi, były nie tyle, ile zminimalizowane, ale także zoptymalizowane. Systemy GPS stają się bardzo pomocne, gdy nadchodzi czas na rozliczenie pojedynczego kierowcy. Takie moduły mają funkcje monitorowania nie tylko trasy, ale także kontroli czasu pracy kierowcy. Pozwala to nam dokładnie określić jakie czynności wykonywał nasz pracownik w jakim kraju i tym podobne. Dodatkowo przypisywanie poszczególnych kosztów dla pojazdów nie było nigdy tak proste!

Zarządzanie flotą

Jak już wspomnieliśmy, GPS pozwala nam na przeprowadzenie analizy poszczególnych pojazdów w naszej flocie. W tym momencie jest nie tylko ważne samo położenie samochodu, lecz inne kwestie, takie jak dokładna identyfikacja kierowcy oraz styl jego jazdy. Pozwala to na optymalne wykorzystanie branżowych norm czasowych dla każdego kierowcy i na podstawie tego – określenie, jaką ilość czasu będzie potrzebował na pokonanie zleconej trasy.

Podsumowanie

Systemy GPS już dawno przestały być wyłącznie gadżetem do szybkiego określania położenia na mapie. Dziś jest to potężne narzędzie do wielu kwestii związanych z efektywnym prowadzeniem firmy. Aby konkurować na rynku usług logistycznych, należy jak najszybciej (nawet teraz!) zacząć korzystać z lokalizacyjnych programów, które nie tylko zmniejszą koszty pracy, ale przede wszystkim – ułatwią ją do granic możliwości.